Minikartkówka (j.polski Między nami część 2 dla 1gim, str. 31)

Do zatłoczonego autobusu wsiada kobieta w średnim wieku. Z trudem utrzymuje równowagę podczas jazdy, zwłaszcza że droga jest wyboista, a ona trzyma w ręce ciężką torbę z zakupami. Po dłuższej chwili kobieta nie wytrzymuje i wzdychając głośno, zwraca się lekko wzburzonym głosem do stojącej obok kobiety:
- Nie ma już dżentelmenów!
Na co siedzący obok młody mężczyzna odpowiada:
- Dżentelmeni są, tylko miejsc nie ma.
Zad 1 i 2 i 3amam. Nie mam 3b
Zadanie3 b) Wypisz czasowniki, które maja stronę bierną, i ją utwórz.

W załączniku cała Minikartkówka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T12:13:40+01:00
Czasowniki, które tworzą stronę bierną nazywamy przechodnimi.
Czasowniki, które nie tworzą strony biernej nazywamy nieprzechodnimi.

Czasowniki niedokonane tworzą stronę bierną z czasownikiem „być”, np. jest obserowany
Czasowniki dokonane tworzą stronę bierną z czasownikiem „zostać”, np. został zauważony

W zdaniu w stronie biernej podmiot jest odbiorcą czynności!
np. Meble są przestawiane przez Jacka.

Przy przekształcaniu zdania ze strony czynnej na bierną podmiot staje się dopełnieniem, a dopełnienie podmiotem:
Agnieszka (podmiot) oddała książki (dopełnienie).

Książki (podmiot) zostały oddane przez Agnieszkę (dopełnienie).5 1 5