Learn to Learn
Identifying grammatical groups
Most dictionaries show which grammatical group a word belongs to.
put v verb
chair n noun
blue adj adjective
slowly adv adverb
we pron pronoun
a art article
into prep preposition

Which grammatical groups do these words belong to?
przyklad;
bedroom n

give .......
the......
in.......
they.......
long......
come.....

an........
lamp......
quietly........

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:22:49+01:00
Dowiedz się Więcej
Określenie gramatyczne grup
Większość słowników pokazują, które grupy gramatyczne słowo należy do.
umieścić przeciwko czasownik
rzeczownik n krzesło
niebieski adj przymiotnik
powoli adv przysłówek
mamy zaimek pron
artykuł sztuki
w prep przyimek

Jakie gramatyczne grup nie należą do tych słów?
przyklad;
n sypialnia

dać .......
......
w. ......
one .......