1.W atlasie szkolnym na mapie w skali 1 : 2 500 000 odległość między naszą miejscowością a Warszawą w linii prostej wynosi 12cm. Ile kilometrów w rzeczywistości wynosi odległość w linii prostej między tymi miejscowościami?

2.W czasie wakacji w jednej ze szkolnych łazienek o wymiarach 2,4 m. x 4,5 m. podłogę wyłożono terakotą.Ile płytek wielkości 20 cm. x 30 cm. było potrzebnych?

Zapiszcie mi dokładne obliczenia a odpowiedź możecie pominąć bo sama sobie napiszę.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:25:51+01:00
1. 1 : 2 500 000
1cm - 25km
12 × 25 = 300km
W rzeczywistości ta odległość wynosi 300km
2. 2,4 m. x 4,5 m ----> 240cm x 450cm
240cm × 450cm = 108000cm²
20cm × 30cm = 600cm²
108000cm² ÷ 600cm² = 180
Potrzeba było 180 płytek.
17 4 17
2010-03-11T16:26:34+01:00
1.
1cm - 2500000
12 cm - x

x= 12 ∙2500000 = 30000000 cm = 300 km

2.P= 2,4 ∙4,5 =10,8 m²
Pole płytki 0,2m ∙0,3m =0,06m²
10,8 : 0,06 =180
Potrzeba 180 płytek.
10 3 10
2010-03-11T16:27:58+01:00
Zad1
1:2500000
1cm -> 2500000cm
1cm -> 25000m
1cm -> 25km
12 cm -> 300km
odp: Miedzy Warszawą a tą miejscowością jest 300km.

zad2.

2,4m *4,5m = 10,8m kwadratowych
0,2m*0,3m=0,06m kwadratowego
10,8m : 0,06m= 180
odp: Potrzeba 180 takich płytek do wyłożenia tej łazienki
3 5 3