Odpowiedzi

2010-03-11T16:26:44+01:00
Przyczyny polityczne
a. Potrzeba zademonstrowania oporu politycznego przeciwko ZSRR, ·b. potrzeba przeciwstawienia się PKWN-owi,(który powstał 22 lipca 1944 i był przeciwwaga polityczna dla Rządu Polskiego w Londynie- potrzebny był sukces polityczny, jakim byłoby opanowanie stolicy
c. Wsparcie premiera rządu emigracyjnego Mikolajczyka w właśnie rozpoczynających się rokowaniach z rządem radzieckim dotyczących przyszłości niepodległej Polski
d. Uprzedzenie PPR i innych pokrewnych jej organizacji, aby nie zapisały na swój rachunek korzyści polityczne związane z opanowaniem stolicy

Przyczyny wojskowe

a. Możliwość załamanie się Niemców w związku z ofensywa Armii Czerwonej. Mogły o tym świadczyć takie fakty jak:
·Wycofywanie urzędów niemieckich z Warszawy
·Odwrót wojsk niemieckich z linii frontu przez Warszawę
·Ewakuacja niemieckiej ludności cywilnej z Warszawy

b. przypuszczenie, że pościg radziecki za szybko uchodzącymi Niemcami nie zatrzyma się nad środkową Wisła, lecz przejdzie ja i posunie się daleko na zachód. Wtedy powstanie trwałoby bardzo krótko i przyniosłoby spodziewany efekt głównie polityczny.

c. Informacja, (która okazała się fałszywa),ze w dniu 31.07.1944 Wojska radzieckie wkraczają na Pragę (dzielnica Warszawy)