Odpowiedzi

2010-03-11T16:32:26+01:00

250cm³ * 1,3g\cm³ = 325g
325*50%=162,5g
odp: w 250cm³ jest 162,5g HNO₃