Zbadano stan czystosci 9200km rzek w polsce.wyniki badan przedstawia diagram.jaki procent dlugosci zbadanych rzek posiada I, II lub III klase czystosci?


to diagram:
I klasa czystosci-30%
II klasa czystosci- ? % [nie bylo podane]
III klasa czystosci- 2.3%

3

Odpowiedzi

2010-03-11T16:29:13+01:00
Całość - 100%
100%-30%-2.3% = 67,7%
II klasa czystości - 67,7%
2010-03-11T16:30:37+01:00
I klasa: 30% * 9200 = 2760
II klasa: 100% - (30% +2.3%) = 67.7% * 9200 = 4197,4
IIIklasa: 2.3% * 9200 = 211,6
2010-03-11T16:34:29+01:00
I klasa
30%=0,3
0,3 razy 9200km=2760km

II klasa
67,7%=0,677
0,677 razy 9200km=6228,4km

III klasa
2,3%=0,023
0,023 razy 9200km=211,6km