Przeczytaj zadanie i odpowiedz.
Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych wybrałaś się do Włoch, aby zacząć uprawiać jakąś dyscyplinę sportową. Niestety, już pierwszego dnia miałaś wypadek. Rozmawiasz o tym z koleżanką z Australii:
1.Wyjaśnij, dlaczego chciałaś uprawić dany sport
2. Zrelacjonuj przebieg wypadku.
3.Powiedz, co potem zrobiłaś.
4.Odpowiedz na pytania:
a) Where were you?
b)What were you doing?
c)What happend to you?

Prosze o napisaniiu na poziomie podstawowym, i z tłumaczeniem. Sport zimowy obojętnie jaki.

P.S.
Z góry dziękuje.!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:36:35+01:00
1. I wanted to ski beaucase I think it's really fantastic sport.
2. When I was skiing down the slope I fell down and I broke my leg.
3. I tried to woke up but I couldn't. I got from my rucksack a mobilephone and I phoned to my mother.

a) I was in Italian's Alphs.
b) I was skiing.
c) I broke my leg.


1. Ja chciałam jeździć na nartach, ponieważ myślę, że jest to naprawdę fantastyczny sport.
2. Kiedy zjeżdżałam w dół stoku, spadłam i złamałam nogę.
3. Próbowałam wstać ale nie mogłam. Wyciągnęłam z mojego plecaka telefon i zadzwoniłam do mamy.

a) Byłam we włoskich Alpach
b) Zjeżdżałam na nartach.
c) Złamałam noge.
2010-03-11T17:42:08+01:00
Pol :
A : Hej ! A co ci stało w nogę ?
B : Miałam mały wypadek ... jechałam z górki na nartach i się przewróciłam .. niestety tak nie fortunnie ,że przewróciłam się na nogę ..
A : Ojeju .. to musiało boleć .. ! Dlaczego tak wogóle wybrałaś skoki narciarskie ? Przecież to niebezpieczny sport .. Czasami kończy się kalectwem ! Nie boisz się ?
B : Oczywiście ,że nie przecież to kocham .. a wybrałam taki a nie inny sport ponieważ byłam zafascynowana jak skaczę Adam Małysz więc zaczęłam próbować ..
A :A co zrobiłaś gdy upadałaś ?Ja bym była w szkoku i chyba nic bym nie zrobiła.. !
B : Po prostu zawołałam po pomoc , od razu jakiś ratownik podbiegł do mnie i zadzwonił po pogotowie ..
A : A w jakim miejscu ci się to stało ?
B : W Zakopanem , na Wielkiej Skoczni .
A : Więc życzę c szybkiego powrotu do zdrowia ..
B : dziękuję ..

Eng . :
A: H! And what for you lasted in step?
B: I had the slight accident... I ski'd downhill and I fell down.. unfortunately as not fortunate I fell down to the leg..
A: Oj.. it had to ache..! Why so did you choose ski jumps? After all it is dangerous sport.. He sometimes ends with the disability! Aren't you afraid?
B: Certainly not after all I love it.. and I chose so rather than other sport since I was fascinated how I am jumping Adam Małysz so I started trying..
A: And what you did when you fell down? I would be in shock and probably I would do nothing..!
B: I simply cried out for the help, at once some lifeguard ran up to me and he called for the emergency service..
A: And what place for you it happened in?
B: In Zakopane, on the Large ski jump.
A: So I wish you a speedy recovery..
B: Thanks..

Proszę najj : **