W gospodarstwie z 25 ha zebrabo 587,5 kwintala pszenicy 232 ha zebrano 716,8 kwintala jęczmienia a z 12,5 ha zebrano 222,5 kwintala żyta. Oblicz jaki był przeciętny z 1 ha pszenicy jęczmienia żyta ?? ... obliczczie sposobem pisemnym

1

Odpowiedzi

2010-03-13T08:57:03+01:00
Aby obliczyć przeciętny zbiór z jednego hektara trzeba podzielić
zbiór z całości przez ilość hektarów i tak :

pszenica - 587,50: 25 =23,50
.....23,5..............
bo 587,50: 25
50
...............
87
75
.............
125
125
.............
0
jęczmienia :716,8:232=3,09
żyta : 222,5:12,5=17,8
a jeśli ma być przeciętny wszystkiego to dodajemy zbiory w kwintalach tj. 587,5+716,8+222,5=1526,80 kwintali
następnie dodajemy hektary :25+232+12,5=269,50

a następnie dzielimy zbiory przez hektary
czyli : 1526,80: 269,50=5,67