1. Dźwig podnosi ciało o ciężarze 300N na wysokośc 12m.
a) Przeciwko jakiej sile wykonuje pracę?
b) Oblicz wykonaną pracę.
c) Jaki rodzaj energii uzyska ciało na wysokości 12m? Ile ona będzie wynosic?
d) Ciało spadło z wysokości 12m na ziemię. Jaką szybkośc uzyskało w chwili uderzenia o zimię? Jakie prawo pozwala na obliczenie tej szybkości?

2. Oblicz w jakim czasie dźwig o mocy 250W podniesie paczkę o masie 150kg na wysokośc 10m?

3. Oblicz na jakiej wysokości znajduje się ciało o masie 2kg, jeżeli jego energia potencjalna wynosi 0,4KJ?

2

Odpowiedzi

2010-03-11T16:35:53+01:00
1.
a) siła grawitacji
b)
c) energia kinetyczna, bedzie wynosiła 200 N
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:49:13+01:00
A) Przeciwko sile grawitacji.
b) W=F*s
W=300N*12m
W=3600J=3,6 kJ
c)Będzie to energia potencjalna. Wyniesie 3,6 kJ
d)V=pierwiastek z 2gh
V=pierwiastek 2*10*12
V=pierwiastek 240
V ok. 15,5

2.
W=F*s
W=1500*10
W=15000 J=15kJ
P=W/t /*t
P*t=w / /P
t=W/p
t=15000/250
t=60min=1h

3.
E=m*g*h / /mg
E/mg=h
400/20=h
h=20m