POMOCY!!!
1. Tylko z atomów węgla składa się :
a. węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf
b. węgiel kamienny, grafit, diament
c. sadza, grafit, diament
d. węgiel brunatny, grafit, sadza
2.Ze względu na swoje właściwości węgiel znalazł zastosowanie w:
a. elektronice jako materiał na elektrody
b. do produkcji ołówków
c. jako smar d.wszystkie są poprawne
3.W wyniku dystylacji ropy naftowej otrzymuję się:
a. benzynę b. smołę pogazową c.koks d. benzynę krakingową
4.Alkan o 5 atomach węgla w cząsteczce ma wzór:
a.C5H10 B.C5H12 C. C10H22 D.C12H22
5.Węglowodór szeregu homologicznego metanu, który w swej cząsteczce zawiera 22 atomy ma wzór:
A.C9H22 B.C11H22 C.C10H22 D. C12H22
6. Podczas reakcji etynu z wodorem można otrzymać:
a. metan b. etan c.propan d.butan
7.Podaj niecałkowite spalanie propenu.
8. Produktami spalania węglowodorów w powietrzu mogą być:
a. sadza i woda b.tlenek węgla i woda
c. dwutlenek węgla i woda d. wszystkie wymienione
9. Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają:
a jednakową liczbę grup -CH2-
b. taki sam stan skupienia
c. taką samą liczbę atomów węgla w cząsteczkach
d.kolejne związki różnią się grupą -CH2- i mają zbliżone właściwości chemiczne


Bardzo dziękuje za odpowiedzi :)

1

Odpowiedzi

2013-05-09T10:38:21+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1 ... c. sadza, grafit, diament
2 ... d. wszystkie są poprawne
3 ... a. benzynę
4 ... b. C5H12
5 ... c. C10H22
6 ... b. etan
7 ... 2C3H6 + 3 O2 ---> 6C + 6H2O
8 ... d. wszystkie wymienione
9 ... d. kolejne związki różnią się grupą -CH2- i mają zbliżone właściwości chemiczne