1. Ułuż i rozwiąż odpowiednie równania
a)jaka to liczba której 12% wynosi 6?
b)liczbe "y" zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. znajdz liczbe "y"
c)liczba o 10% wieksza od pewnej liczby "a" jest rowna 143 . znajdz liczbe "a"
d)liczba o 110% wieksza od liczby x jest rowna 23,1.znajdz liczbe x

2. Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)średnia arytmetyczna liczby "x" i liczby o 7 wiekszej od "x" wynosi 20
b)srednia arytmetyczna trzeb liczb : liczby "y",trzykrotnosci liczby "y" i liczby o 10 wiekszej od "y" wynosi 16
c)Do liczby 15 dodano liczbe "y" a od liczby 51 odjęto "y" i otrzymano równe liczby.

ZA NAJLEPSZA ODPOWIEDZ NAJWIECEJ PKT!!

3

Odpowiedzi

2010-03-11T16:40:34+01:00
1.

a)
0,12x = 6 |:0,12
x = 50

b)
y-0,14y = 40,42
0,86y = 40,42 |:0,86
y = 47

c)
a+0,1a = 143
1,1a = 143 |:1,1
a = 130

d)
x+1,1x = 23,1
2,1x = 23,1 |:2,1
x = 11


2.

a)
(x+x+7):2 = 20 |*2
x+x+7 = 40
2x = 40-7
2x = 33 |:2
x = 16,5

b)
(y+3y+y+10):3 = 16 |*3
5y+10 = 48
5y = 38 |:5
y = 7,6

c)
15+y = 51-y
y+y = 51-15
2y = 36 |:2
y = 18
2010-03-11T16:40:58+01:00
A)jaka to liczba której 12% wynosi 6?
6-12%
0,5-1%
50-100%
b)liczbe "y" zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. znajdz liczbe "y"
40,42-86%
0,47-1%
47-100%
c)liczba o 10% wieksza od pewnej liczby "a" jest rowna 143 . znajdz liczbe "a"
143-110%
1,3-1%
130-100%
d)liczba o 110% wieksza od liczby x jest rowna 23,1.znajdz liczbe x
23,1-210%
0,11-1%
11-100%
a)średnia arytmetyczna liczby "x" i liczby o 7 wiekszej od "x" wynosi 20
(x+x+7)/2=20
(2x+7)/2=20
x+3,5=20
x=20-3,5
x=16,5

16,5+7=23,5-2 liczba
b)srednia arytmetyczna trzeb liczb : liczby "y",trzykrotnosci liczby "y" i liczby o 10 wiekszej od "y" wynosi 16
(y+3y+y+10)/3=16
(5y+10)/3=16/*3
5y+10=48
5y=48-10
5y=38/5
y=7,6
3*7,6=22,8-2 liczba
7,6+10=17,6- 3 liczba
c)Do liczby 15 dodano liczbe "y" a od liczby 51 odjęto "y" i otrzymano równe liczby.
y + 15 = 51 - y
y + y = 51 - 15
2y = 36
y = 18

2010-03-11T16:42:23+01:00
A) 0,12x=6/*100
12x=600/:12
x=50
b)0,86y=40,42/*100
86y=4042/:86
y=47
c) 1,1a=143/:1,1
a=130

d) x+1,1x=23,1
2,1x=23,1
x=11

zad.2
a)(2x+7):2=20
x+3,5=20
x=16,5

b) (y+3y+y+10):3=16
1/3y+y+1/3y+3 i 1/3=16/*3
y+3y+y+10=48
5y=38/:5
y=7,6

c) 15+y= 51-y
2y= 36/:2
y=18