1. Oblicz wysokość słońca nad widnokręgiem w Zakopanem (49*20'N, 19*55'E) w dniu 22 czerwca.
2.W Rzeszowie (22*E) jest sobota, godzina 13:00 czas środkowoeuropejskiego, którą godzinę wskazują zegary w Irkucku (104*E)? Który jest tam dzień tygodnia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:56:11+01:00
1. 22 VI półkula północna - h=90°-ф+23°27'
h = 90°- 49°20' + 23°27'
h=64°7'

2.
104°-22° (odejmujemy bo leża na tej samej pólkuli)=82°

1°-4 min
82° - 328 min

328 min = 5h 28 min

13.00 +5.28=18.28

Zegary w Irkucku wskazują godzinę 18.28(wtorek).