Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, w którym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α=30⁰. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa jeśli krawędź podstawy ma długość a=6cm.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:42:32+01:00
A√3=3 /:√3 H=√3
a=√3 h=2√3

Pp=6²=36cm²
Pb=4*(½*3*2√3)=4*6√3=24√3cm²
Pc=26cm²+24√3cm²

V=Pp*H
V=36cm²*√3cm=36√3cm³