1. Narodziny i rozprzesterznianie się chcrześcijaństwa
2. Przyczyny i przykłady prześladowań chrześcijan
3. Rola chcrześcijaństwa w starożytności
4. Przyporządkuj daty do wydarzeń: 313 r.n.e. i 380 r.n.e.


Proszę o szybką,na temat i KRÓTKĄ odpowiedź!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:17:07+01:00
1. Chrześcijaństwo powstało w I połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei wśród wyznawców judaizmu, jako wynik działalności Jezusa z Nazaretu.
2. Prześladowania początkowo miały lokalny charakter i były często wynikiem sporów chrześcijan z władzami żydowskimi. Sytuację zmieniła działalność misyjna Kościoła prowadząca do rozpowszechnienia się chrześcijaństwa wśród pogan.Pierwszą falę prześladowań chrześcijan wiąże się z pożarem Rzymu w 64, o podpalenie którego cesarz Neron oskarżył chrześcijan. W wyniku prześladowań, które trwały do śmierci władcy w 68 r. wielu rzymskich chrześcijan poniosło okrutną śmierć rzucani na arenach dzikim zwierzętom, albo paleni żywcem.
3. Rozwój kultury i nauki.
4. 313 r.n.e.-zawarcie Edyktu mediolańskiego
380 r.n.e.-urodził się Konstantyn I Wielki, cesarz rzymski


Proszę bardzooo:))
Liczę na naj:))
3 4 3