Odpowiedzi

2013-05-15T09:00:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Rozpuszczalności odczytuję z wykresu
Rozpuszczalność w 20⁰C = ok. 25g
Rozpuszczalność w 90⁰C = ok. 60g

Obliczenia dla 20⁰C
25g soli--------100g wody
xg soli---------400g wody
x=25*400g/100
x=100g soli

Obliczenia dla 90⁰C
60g soli-------100g wody
xg soli--------400g wody
x=60*400/100
x=240g soli
240g - 100g = 140g soli (CuSO4)
Dodatkowo należy rozpuścić 140g CuSO4