Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T00:44:50+01:00
Ad. 1) Atomy łączą się ze sobą, ponieważ dążą do zapełnienia ostatniej powłoki (dążą do oktetu - 8 elektronów na ostatniej powłoce lub dubletu - 2 elektronów walencyjnych na pierwszej powłoce). Aby uzyskać trwałą konfiguracje elektronową (oktet, dublet) atomy tworzą wspólne pary elektronowe (wiązania chemiczne). Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane powstaje miedzy atomami tego samego pierwiastka (np. H₂, O₂).

Ad. 2) 4 CO₂ - cztery cząsteczki dwutlenku węgla - razem mamy 4 atomy węgla i (4×2=8) 8 atomów tlenu.

Ad. 3) http://infobot.pl/r/1G5S

Wiązanie jonowe powstaje miedzy atomami metalu i niemetalu. Aby uzyskać oktet metale ''oddają'' swoje elektrony walencyjne atomowi niemetalu. Po ''przeskoku'' elektronów powstają aniony (jony ujemne) i kationy (jony dodatnie). Metale tworzą kationy, a niemetale aniony.

` nie wiem czy to trzecie jest dobrze.
1 1 1