Zapoznaj się ze spisem soborów powszechnych i odpowiedz na pytania.

I. Sobór nicejski I [ 80 km od Konstantynopola] [325r]- sformułował chrześcijańskie wyznanie wiary, uroczyście potwierdził dogmat o Bóstwie Chrystusa.
II. Sobór konstantynopolitański I [381r]- uzupełnił wyznanie wiary, potwierdził wiarę w Ducha Świętego.
III. Sobór efeski [431r] - uznał, że Dziewicy Maryi przysługuje tytuł Matki Bożej.
IV. Sobór chalcedoński [451r] - sformułował doktrynę o dwóch naturach Chrystusa: boskiej i ludzkiej
V. Sobór konstantynopolitański II [553r]- potwierdził doktryny i kanony poprzednich soborów, potępił nowe pisma heretyckie.
VI. Sobór konstantynopolitański III [680-681]- potępił doktrynę przyjmującą jedną bosko-ludzką wole w Chrystusie.
Sobór w Trullo [692]- był przedłużeniem poprzedniego soboru, zajął się sprawami dyscypliny kościelnej.
VII. Sobór niecejski II [787]- uznał za słuszny kult ikon.

I teraz pytania do tego tekstu:

1. W jakiej części świata odbywały się sobory?

2. Jak sądzisz, dlaczego nie mogły odbywac się na terenach dawnego Cesarstwa Zachodniego?

3. W którym wieku i gdzie nadano Maryi tytuł Matki Bożej?

4. Ile lat trwała najdłuższa przerwa pomiedzy soborami? Wskaż, o które sobory chodzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:43:10+01:00
1. Sobory odbywały się na terenie cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego.
2. Bo ludzie uznali by, że Cesarstwo Zachodnie jest ważniejsze nawet po podzieleniu.
3. W Efesie w V wieku naszej ery.
4. 127 lat. Sobory Konstantynopolski II i Konstantynopolski III.
8 2 8