!!!!!! za 40 pkt :):) !!!!!!!

1. Oblicz mase cząsteczkową substancji chemicznych
I2, Cu2O, FeS2, H3PO4, Cr2(SO4)3, C4H8 i C6H12O6

2. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w związkach chemicznych.
H2O, Cu2O, CuO, FeO, Fe2S3, CO, CO2, C4H10, C6H12O6, CH3COOH, C17H35COOH

3. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia rozłożono 10g tlenku rtęci (II) i otrzymano 9,26g rtęci i tlen.
a) Oblicz ile gramów tlenu otrzymano
b) Oblicz stosunek masowy rtęci do tlenu w tlenku rtęci (II)
c) Oblicz sklad procentowy pierwiastków w tlenku rtęci (II)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:22:58+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mI2=2*127u=254u
mCu2O=2*64u+16u=144u
mFeS2=56u+2*32u=120u
mH3PO4=3*1u+31u+4*16=98u
mCr2(SO4)3=2*52u+3*32u+12*16u=392u
mC4H8=4*12u+8*1u=56u
mC6H12O6=6*12u+12*1u+6*16u=180u

2. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w związkach chemicznych.
H2O
mH : mO = 2*1u : 16u
mH : mO = 2 : 16
mH : mO = 1: 8

Cu2O
mCu : mO = 2*64u : 16u
mCu : mO = 128 : 16
mCu : mO = 8 : 1

CuO
mCu : mO = 64u : 16u
mCu : mO = 64 : 16
mCu : mO = 4 : 1

FeO
mFe : mO = 56u : 16u
mFe : mO = 56 : 16
mFe : mO = 7 : 2

Fe2S3
mFe : mS = 2*56u : 3*32u
mFe : mS = 112 : 96
mFe : mS = 7 : 6

CO
mC : mO = 12u : 16u
mC : mO = 12 : 16
mC : mO = 3 : 4


CO2
mC : mO = 12u : 2*16u
mC : mO = 12 : 32
mC : mO = 3 : 8

C4H10
mC : mO = 4*12u : 10*1u
mC : mO = 48 : 10
mC : mO = 24 : 5

C6H12O6
mC : mH : mO = 6*12u : 12*1u : 6*16u
mC : mH : mO = 72 : 12 : 96
mC : mH : mO = 6 : 1 : 8

CH3COOH
mC : mH : mO = 2*12u : 4*1u : 2*16u
mC : mH : mO = 24 : 4 : 32
mC : mH : mO = 6 : 1 : 8

C17H35COOH
mC : mH : mO = 18*12u : 36*1u : 2*16
mC : mH : mO = 216 : 36 : 32
mC : mH : mO = 54 : 9 : 8

3. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia rozłożono 10g tlenku rtęci (II) i otrzymano 9,26g rtęci i tlen.
a) Oblicz ile gramów tlenu otrzymano
2HgO---->2Hg + O2
10g------>9,26g + xg
10=9,26+x
x=0,74g tlenu

b) Oblicz stosunek masowy rtęci do tlenu w tlenku rtęci (II)
HgO
mHg : mO = 201u : 16u
mHg : mO = 201 : 16

c) Oblicz sklad procentowy pierwiastków w tlenku rtęci (II)
mHgO=201u+16u=217u
217g HgO------100%
201g Hg---------x%
x=92,6% Hg

217g HgO------100%
16g O---------x%
x=7,4% O
1 1 1
2010-03-11T17:33:57+01:00
1.

U-unit(jak nie wiesz,podaje ci w zaogrągleni np jak masz 10.89U to bedzie 11U
I2
130*2=260u
CuO2
128+16=144u
FeS2
56+32*2=98u
Cr2(SO4)3
2(52)+3(32+(4*16))=392u
C4H8
12*4+8*1=56u
C6H12O6
6*12+12*1+6*16=180u

.....................................
2.H2O - 1:8
Cu2O - 128 : 16
64 : 8
32: 4
16:2
8:1
CuO
64"16
32:8
16:4
8:2
4:1

Feo
56:16
28:8
14:4
7:2

Fe2S3
112:96
56:48
28:24
14:12
7:6

CO

12:16
3:4

CO2
12:32
3:8

C4H10
48:10
24:5

C6H12O6
72:12:96
24:4:32
12:2:16
6:1:8

CH3COOH
24:4:32
6:1:8

C17H35COOH
216:36:32
54:9:8

3.
2HgO----- 2Hg + O2
10g 9,26 x

a)10-9.26=0.74g
b)201:16
c) 217 -100%
201-x%
217x=20100 /217
x=92.62% -procent masowy rteci

100%-92.62%=7.38%-procent masowy tlenu2 3 2