Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T12:17:17+02:00
A)5√3=√(5)²*3=√25*3=√75
b)7√2=√(7)²*2=√49*2=√98
c)6√piec szostych=√(6)²*5/6=√36*5/6=√30
d)½√12=√¼*12=√3
e)0,1√2000=√0,01*2000=√20
f)4³√3/32=³√64*3/32=³√6
g)0,2³√50√40 =³√0,008*50*√40=³√8/200*√40=³√1,25*√40
2009-10-24T12:24:51+02:00
A)5√3=√25*3=√75
b)7√2=√49*2=√98
c)6√piec szostych= √36*pięć szóstych =√ 30
d)½√12=√1/4*12=3
e)0,1√2000=√0,01*2000=√20
f)4³√3/32=√64*3/32=√6
g)0,2³√50√40 = √0,008*50/40=√0,01

;))
2009-10-24T12:25:09+02:00
A)5√3=√5*5*3=√75
b)7√2=√7*7*2=√98
c)6√⅚=√6*6*⅚=√6*1*5=√30
d)½√12=√½*½*12=√½*1*6=√3
e)0,1√2000=√0,1*0,1*2000=√20
f)4√3/32=√4*4*3/32=√1*1*3/2=√3/2
g)0,2∛50*√40=√0,2*0,2*0,2*50 * √40=√0,008*50*√40=√16