Co ta za części mowy:
-w
-wieku
-przed
-naszą
-erą
-tajemniczy
-król
-Naobab
-uciekając
-przed
-Teratyrami
-zbiegł
-na
-pustynię
-jak
-głosi
-legęda
-od
-Gizy
-ukrył
-ogromny
-majątek
-w
-głębokiej
-studni
-wykopanej
-przez
-stu
-jego
-niewolników
-ostatnio
-na
-targu
-w
-Asjut
-pojawiła
-się
-tajemnicza
-figurka
-ze
-złota
-która
-mogła
-być
-częścią
-fortuny
-Naobaba
-niestety
-właściciel
-figurki
-przepadł
-bez
-śladu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:51:31+01:00
Przyimek
rzeczownik
przyimek
zaimek przymiotny
rzeczownik
przymiotnik
rzeczownik
rzeczownik
imieslow
przyimek
rzeczownik
czasownik
przyimek
rzeczownik
zaimek przyslowny
czasownik
rzeczownik
przyimek
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
rzeczownik
przyimek
przymiotnik
rzeczownik
przymiotnik
przymek
liczebnik
zaimek przymiotny
rzeczownik
przyimek
rzeczownik
przyimek
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
przyimek
przymiotnik
przyimek
czasownik
bezokolicznik
rzeczownik
rzeczownik
rzeczownik
chyba przydawka , ale nie jestem pewna
rzeczownik
rzeczownik
czasownik
przyimek
rzeczownik2010-03-11T16:53:08+01:00
Przyimek
rzeczownik
przysłówek
przymiotnik
rzeczownik
przymiotnik
rzeczownik
rzeczownik
czasownik
przysłówek
czasownik
przyimek
rzeczownik
przysłówek
czasownik
rzeczownik
przysłówek
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
rzeczownik
przyimek
przymiotnik
rzeczownik
przymiotnik
-przez
liczebnik
rzeczownik
rzeczownik
przysłówek
przyimek
przysłówek
przyimek
rzeczownik
czasownik
-się
przymiotnik
rzeczownik
przyimek
przymiotnik
liczebnik
czasownik
czasownik
rzeczownik
rzeczownik
rzeczownik
przysłówek
rzeczownik
rzeczownik
czasownik
przyimek
rzeczownik