Odpowiedzi

2010-03-11T16:50:01+01:00
1.
- uchwalanie konstytucji
- wprowadzanie do niej zmian.
- sprawowanie kontroli nad rządem
- powoływanie członków, którzy wchodzą w skład organów państwowych.
- tworzenie ustaw

2. organ władzy ustawodawczej
3.
Marszałek Sejmu
Wicemarszałkowie Sejmu
Posłowie (460)