Odpowiedzi

2010-03-11T16:50:30+01:00

m = 800 kg
v = 72 km /h = 72 000m /3600 s = 20 m/s
A = Ek = (mv²)/2 = [800 kg * 20² m²/s²] / 2 = 400 *400 J = 160 000J
= 160 kJ.
Odp.Samochód podczas zderzenia wykonał pracę 160 kJ.
7 5 7