Daję dużo punktów, więc proszę o rozwiązanie. Tylko żeby było to dobrze. Są to wyrażenia algebraiczne. Z góry dziękuje za rozwiązanie zadania. :]

zad.1.
Oblicz sume miar kątów wielokąta narysowanego obok. Oblicz sumę miar kątów pięćdziesięciokąta. (obok jest obrazek jedenastokąta a w nim pisze: SUMA MIAR KĄTÓW WIELOKĄTA O n BOKACH: (n-2)* 180stopni ).


zad.2.
Korzystając z podanych obok informacji, oblicz, ile przekątnych ma sześciokąt, a ile osiemdziesięciokąt. Sprawdź podany wzór dla czworokąta i trójkąta. [Obok jets obrazek sześciokąta i jest on podzielony 9 przekatnymi a w nim pisze: LICZBA PRZEKĄTNYCH WIELOKĄTA O n BOKACH: n(n-3)/2 ].

zad.3.
Na skocznu narciarskiej typu K120 liczbę punktów za skok dłygosci x metrów oblicza się według wzoru:
liczba punktów = 60 + (x - 120) * 1,8
Ile punktów otrzymuje zawodnik za skoki długości 100m, 120m oraz 130,5m?
Uwaga. Do punktów za długość skoku dolicza się także punkty za styl.baaaaaardzo proszę o rozwiązanie :]

radze nie dodawać głupich odpowiedzi!

3

Odpowiedzi

2010-03-11T17:14:58+01:00
1. (n-2)*180stopni=(11-2)*180stopni=9*180stopni=1620 stopni
(50-2)*180stopni=(48*180stopni)=8640

2. n(n*3) [pod spodem kreska przez 2] = 6*(6-3)[kreska przez2]=6*3 [kreska przez2]= osiemnaście drugich= 9

80*(80-3)[kreska przez 2]=80*77 [kreska przez 2]= 3080

3. 100m
60+(100-120)*1,8=60+(-20)*1,8=60+(-36)=24 punkty
120m
60+(120-120)*1,8=60+0*1,8=60+0=60 punktów
130,5m
60+(130,5-120)*1,8=60+10,5*1,8=60+18,9=78,9 punktów


HEHE!!! MYŚLĘ, ŻE DOBRZE...PRZYNAJMNIEJ JA TAK MAM...;D
54 4 54
2010-03-11T17:28:12+01:00
Odpowiedź w załączniku. są dwa zdjęcia, ale to jest jedno i to samo :)
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:33:32+01:00
Zadanie 1
zgodnie z wzorem:
11 - kąt: (11 - 2)*180° = 9*180° = 1620°
50 - kąt: (50 - 2)*180° = 50*180° - 2*180° = 9000° - 360° = 8640°

zadanie 2
trójkąt: 3(3 - 3)/2 = 3*0/2 = 0/2 = 0 (dobrze trójkąt nie ma przekątnych)
4 - kąt: 4(4 - 3)/2 = 4*1/2 = 2 (dobrze czworokąt ma 2 przekątne)
6 - kąt: 6(6 - 3)/2 = 6*3/2 = 18/2 = 9
80 - kąt: 80(80 - 3)/2 = 40*77 = 3080

zadanie 3
x = 100
s - liczba punktów na styl
60 + (x - 120) * 1,8 = 60 + (100 - 120) * 1,8 = 60 - 20*1,8 = 60 - 36 = 24
24 punkty za długość skoku
24 + s punkty z podliczeniem stylu

x = 120
z - liczba punktów na styl
60 + (x - 120) * 1,8 = 60 + (120 - 120) * 1,8 = 60 - 0*1,8 = 60
60 punkty za długość skoku
60 + z punkty z podliczeniem stylu

x = 130,5
y - liczba punktów na styl
60 + (x - 120) * 1,8 = 60 + (130,5 - 120) * 1,8 = 60 - 10,5*1,8 = 60 + 18,9 = 78,9
78,9 punkty za długość skoku
78,9 + y punkty z podliczeniem stylu

jak masz pytania to pisz na pw
14 4 14