Zapisz w jak najprostszej postaci :

a. -4 (2x +0,5 )
b. 3(x do2 - 2 )-(5-6x do 2)
c. -3(1-2y)+jedna druga(6-12y)
d. -(x-2)-4(jedna druga - x)

zapisz w postaci jak najprostszeij sumy algebraicznej

a. (x+1)(x+4)
b. 2(2x+3)(2x-1)
c. -(x+7)(x-3)
d. 1-(z+5)(z-1)
e. 2k do drugiej -(k+3)(2k+4)
f. -3(a+2b)(a-b)+3a do drugiej


1

Odpowiedzi

2010-03-13T21:23:34+01:00
Mam tylko 3 ;
a x kw. + 4x + x + 4 = x kw. + 5x + 4

b 16x kw.-8x+24x kw. - 12= 40x kw.- 8x-12

c x kw.-4x+21