Piaskownica dla dizeci w kształcie prostokąta ma 3,5 m długości ;
2,5m szerokości i 1 m głębokości.Ile m3 piasku trzeba przywiesć aby napełcić piaskownicę do 3\4 jej głębokości? A te 3\4 to jest złwykły umałek a nie dziesietny!

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:03:20+01:00
1m=100cm 100cm podzielić na 4 =25cm
25 cm razy 3=75cm to jest 3/4 głębokosci
teraz licz objęstosc z tą głebokoscią
V=Pp razy H
czyli policz pole podstawy
Pp=a razy b
Pp=3,5 razy 2,5 =8,75 cm 2 (2 cm kwadratowy)
V=8,75 razy 75 =655,25cm3 (3 szesciennych)
1 5 1