Odpowiedzi

2010-03-11T16:50:30+01:00
Imiennie?
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba
Marszałek Adam Jarubas
Chyba że chodzi ogólnie o sprawowanie władzy w województwach.