Zad 1
uzupełnij tabelkę przedstawioną obok. U którego z tych producentów kupowałbyś magnetowidy, gdybyś był właścicielem sklepu ze sprzętem elektronicznym?
Producent magnetowidów SONIK FILIP
liczba egzemplarzy : 50000 8000
liczba reklamacji: 1500 400
procent reklamacji : ..?... ..?...
PrOsZe O oBlIcZeNiA !
zad 2
Na początku roku szkolnego nauczycielka matematyki podała młodzieży tabelę zależności między liczbą punktów otrzymanych ze sprawdzianu a oceną.
Piotr pisał cztery sprawdziany. Oto jego wyniki . Wpisz jakie otrzymał oceny .
Tabelka
Procent maksymalnej
liczby punktów :
powyżej 95% - celujący
powyżej 85% do 95%- bardzo dobry
powyżej 75% do 85%- dobry
powyżej 55% do 75%- dostateczny
powyżej 40%do 55%- dopuszczający
poniżej 40%- niedostateczny

32pkt/40 pt to w ułamku
ocena .....

7pkt/35pkt to w ułamku
ocena....

13pkt/25pkt to w ułamku
ocena ......

45pkt/60pkt to w ułamku
ocena .....
PrOsZe O oBlIcZeNiA !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:34:41+01:00
Zad 1 procent reklamacji: 3% , 5%
obliczenia:
SONIK:
50000 -100%
1500 - x
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
1500 × 100%
x = ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ = 3%
50000%

Filip:
8000 -100%
400 ⁻ x
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
400 × 100%
x = ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ = 5%
8000
zad 2
40 - 100%
32 - x
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
32 × 100
x = ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =80% - ocena 4
40

35 - 100%
7- x
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
7 × 100
x = ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =20% - ocena 1
35

25 - 100%
13 - x
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
13 × 100
x = ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =52% - ocena 2
25

60 - 100%
45 - x
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
45 × 100
x = ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ = 75% - ocena 3 +
60

Mam nadzieję że pomogłam;]