Zaznacz właściwe zakończenia zdań ;
1 . Władzę królewską w Polsce przekazywać miano na zasadzie
a ) . wolnej elekcji
b ) . dziedziczności tronu
c ) . elekcji dokonywanej przez senat
2 . Po Stanisławie Auguście POniatowskim korona Rzeczypospolitej miała zosatć przekazana ;
a ) carycy Katarzynie II
b ) księciu Józefowi Poniatowskiemu
c ) Fryderykowi Augustowi - elektrowi saskiemu

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:56:37+01:00
1-b
2-c
zdaje mi się że dobrze.........