DAM NAJ!!! POTRZEBUJĘ NA DZIŚ!!!

Dam naj:) Potrzebuję na dziś!!!
1.Pola równoległoboków ABCD i FGED są równe odpowiednio 96cm2(2 czyli kwadratowych) i 24cm2. Oblicz pola równoległoboków FAIG, GIBH i EGHC.

2.Dwa jednakowe kwadraty o przekątnych długości 10cm przecinają się. Długość odcinka AB wynosi 7cm. Oblicz pole zacieniowanego kwadratu.

Sorki za niedokładność w załącznikach :)

1

Odpowiedzi

2010-03-13T18:45:42+01:00
1 FAIG - 40cm2
GIBH - 20cm2
EGHC - 12cm2
2 4,5cm2
1 1 1