2 zadania do rozwiązania . 11 pkt . plis o rozwiązanie

1.Biegnący słoń porusza się z prędkością 43,2km/h . Marion Jones w biegu na 100 m na olimpiadzie w Sydney uzyskałą prędkość 9 całych i 13 kreska ułamkowa 43 m/s
a)Kto jest najszybszy i o ile szybszy : słoń czy Marion Jones ?
b)W jakim czasie Marion Jones Przebiegła na 100m ?

2.Zastęp harcerzy wybrał się na wycieczkę rowerową. W czasie trzech czwartych h przejechali trzy piąte wyznaczonej trasy .Harcerze jechali z przeciętną prędkością równą 18,4km/h .Ile kilometrów przejechali harcerze w czasie trzech czwartych h ? Ile kilometrów miała wyznaczona trasa ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T12:40:53+02:00
Zadanie1

słoń-43,2 km/h=43,2 *1000m/3600s=43200m/3600s=12 m/s
M.J. - 9 13/43 m/s

a)12m/s-9 13/43m/s=516/43m/s-400/43m/s=116/43 m/s=2 30/43 m/s
Odp. Szybsza jest Marion Jones o 2 30/43 m/s.
b) S = 100m t=?
V = 9 13/43 m/s

Stosujemy wzór na drogę
S= V*t/:V
S/V=t

100m/400/43 m/s=100m*43/400s/m=10,75 s

Odp. Marion Jones pokonała dystans 100 m w czasie 10, 75 s.

Zadanie 2
t=3/4 h=45 min
V= 18,4km/h= 18,4km/60min≈0,3 km/h
Obliczamy ile pokonali drogi w czasie 3/4 h
S=V*t= 0,3km/min*45min=13,7 km

Wiemy że 13,7 km stanowi 3/5 S a zatem

3/5 S - 13,7km
S -x mnożymy na krzyż

3/5S*x=13,7km*S/:S
3/5x=13,7km/:3/5
x= 22,8 km≈23 km
Odp. Harcerze w czasie 3/4 h pokonali 13, 7 km. Cała trasa liczyła około 23 km1 5 1