Proszę pomóżcie , bo to mam mieć na jutro ;D
Nie musicie każdego rozwiązywać , ważne , że coś dacie =] A teraz przejdę do setna :
1) Notka o Adamie Mickiewiczu , ale taka krótka.
2)Tematyka Pana Tadeusza.
3)Epoki literackie.

Bardzo się śpieszę , więc dam najlepsze =D

2

Odpowiedzi

2010-03-11T16:57:38+01:00
O roli Mickiewicza napisał Zygmunt Krasiński w liście.
Mickiewicz ur 24/12/1798w Nowogródku. Tam upłynęło mu dzieciństwo. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Ojciec Mikołaj-adwokat, matka –Barbara prowadziła dom i wychowywała 5 synów. W dzieciństwie Mickiewicz poważnie zachorował a matka modliła się o jego zdrwie autor opisał to w Panu Tadeuszu.Naukę rozpoczął w gimnazjum,to tam napisał pierwsze ballady i romanse. Po śmierci ojca Mickiewiczowie maja problemy finansowe, w tym samym czasie wojska napoleońskie wkroczyły na Moskwę. Po ukończeniu gimnazjum Mickiewicz idzie na studia i jednoczesnie rozpoczyna naukę w seminarium i to miało być utrzymaniem.Poeta poświęca się studiom humanistycznym.Na studiach Mickiewicz poznaje wielu przyjaciól,zdobywa wiedze i zakłada związek studencki.Spotkania te sprzyjają twórczości Mickiewicza. Po ukończeniu studiów wyjeżdża do Kowna i obejmuje posade nauczyciela.Uczy gramatyki,literatury łacińskiej,literatury polskiej,histori i prawa.Nie przepadał za tą pracą tęsknil za przyjaciółmi.Spotyka się z Marylą ale ona poślubia innego .wtedy napisał wiersz Pożegnanie.,kiedy odwiedza brata Maryli –Michała pisze ballady Switeź i Świteźankę.Rokpóźniej powstają poezje ,poemat Grażyna oraz dramaty Dziady II i IV.Jesienią 1823r Mickiewicz trafia do więzienia, po pól roku wychodzi z więzienia i wyjeżdża do Rosji. Do kraju nie powróci już nigdy.Mickiewicz podróżuje i pisze wiersze.Będąc w Krymie powstają sonety krymskie.W 1830 r wybucha powstanie w Polsce .w 1834r poeta Zeni się z Cecylią mieli 6 dzieci.Ich małżeństwo nie było udane.26/11/1855r Mickiewicz umiera pochowano go we Francji a w 1890 powrócił do ojczyzny zwłoki spoczywają na Wawelu w Krakowie .


epoki litreackie : sredniowiecze ,renesans,barok oświecenie,romantyzm,pozytywizm ,młoda polska,XXlecie międzywojenne,literatura II woj swiatowej,literatura współczesna

Tematyka epopei jest zgodna z założeniami romantycznego historyzmu (ukazanie przeszłości, walka o wolność) i regionalizmu (obraz przyrody, kultury i obyczajów regionu - w tym przypadku Litwy
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:34:00+01:00
Epoki literackie:
-średniowiecze
-renesans
-barok
-oświecenie
-romantyzm
-pozytywizm
-młoda polska
-XX lecie międzywojenne
-literatura II wojny światowej
-literatura współczesna


Adam Mickiewicz :
Żył w latach 1798-1855. Wybitny polski poeta. Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka. Po ukończeniu szkoł dominkańskich w Nowogródku wstąpił w 1815r na uniwerstytet w Wilnie, gdzie uzyskałsolidne wykształcenie w zakesie filologii klasycznej, literatury ojczystej i historii. Od 1819r. objął posade nauczyciela szkoły średniej w Kownie. Nie był to już okres sielski, ale burzliwy. Zakochany w siostre przyjaciela, Maryli Wereszkównie, Mickiewicz ciężko przeżył jej małżeństwo z kim innym.
Póznej władze carskie osądziły Miciewicza za uczestnictwo w tajnym Towarzystwie Filmomatów. Filomaci wierzyli w potęge nauki, wartość przyjażnii is iłe młodości (zwraca się w sej Odzie do młodosći). Miciewicz odwiedził Petersburg, Odess e, nawiązał pzryjźnie , przeżywał miłoski. Znago go jako autora Ballad i romansów, powieści poetyckej Grażyna i dramatu Dziady (cz.II i IV). Rosji powstały słynne Sonety krymskie.
W czasie powstania listopadowego (1831) powstała Reduta Ordona. W 1832 r. Mickiewicz na całą niemal resztę życia osiadł w Paryżu. Tęsknota i nadzieja związanie z krajem skłoniły go do napisania Panna Tadeusza (jego ostanie wielkie dzieło).

Mam nadzieje, że pomogłam
Pozdrawiam!!!
2 4 2