Wyjasnij pojęcia
droga
jezdnia
pas ruchu
przejście dla pieszych
chodnik
obszar zabudowany
strefa zamieszkania
uczestnik ruchu
pieszy
kierujący
kierowca
motorower
rower
ustąpienie pierwszeństwa
szczególna ostrożność
zasada ograniczonego zaufania
skrzyżowanie

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-24T12:21:32+02:00
Droga – wydzielony pas terenu lub akwenu

Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów.

Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych

chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych

obszar zabudowany - pojęcie z dziedziny prawa o ruchu drogowym, oznaczające w ogólności obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska

uczestnik ruchu - osoba jest w miescie, przechodzi przez droge

pieszy osoba przechodzaja przez pasy

kierujący kieruje pojazd

motorower - pojazd

Rower (pierwotne nazwy: welocyped, bicykl - i podobnie nazywany jest w większości nowożytnych języków europejskich; obecna polska nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy Rover, która dawniej produkowała rowery) – pojazd napędzany siłą mięśni osoby nim kierującej przy pomocy przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogam

ustąpienie pierwszeństwa - trzeba ustapic, my zatrzymujemy sie a druga osoba jedzie

szczególna ostrożność - musimy uwazac na drodze, tak jak i w zyciu

Zasada ograniczonego zaufania - jest jedną z pierwszych i najważniejszych zasad, jakimi każdy uczestnik ruchu drogowego powinien się kierować zawsze i wszędzie, bez wyjątku.


Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Niebezpieczne skrzyżowania są w Polsce oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.
19 3 19
2009-10-24T12:29:45+02:00
Droga - wytyczona trasa komunikacji

jezdnia - część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów

pas ruchu - każdy podłużny pas jezdni przeznaczony dla jednego rzędu pojazdów

przejście dla pieszych - obszar drogi przeznaczony do przekraczania przez pieszych jezdni lub torowiska

chodnik - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi

obszar zabudowany - obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa, w związku z czym panować może tu wzmożony ruch pieszych i pojazdów.

strefa zamieszkania - strefa, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni

uczestnik ruchu - pieszy, kierujący oraz każda inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe na drodze. Uczestnik ruchu ma obowiązek stosować się do zasad ruchu drogowego.

pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami

kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym.

motorower - jednośladowy lub dwuśladowy pojazd, posiadający dwa, trzy lub cztery koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy lub niewielki silnik elektryczny

rower - pojazd napędzany siłą mięśni osoby nim kierującej przy pomocy przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.

ustąpienie pierwszeństwa - taki sposób jazdy, aby pojazd
posiadający pierwszeństwo nie musiał zmieniać kierunku, zmieniać pasa ruchu lub istotnie zmieniać prędkość jazdy.

szczególna ostrożność - Szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

zasada ograniczonego zaufania - jest jedną z pierwszych i najważniejszych zasad, jakimi każdy uczestnik ruchu drogowego powinien się kierować zawsze i wszędzie, bez wyjątku. Zasada ta stanowi, iż zarówno każdy uczestnik ruchu drogowego, jak też inna osoba znajdująca się na drodze oraz w jej otoczeniu, ma prawo liczyć, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów kodeksu drogowego

skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia
9 3 9