Te zadania potrzebne mi są do max godz.19.00 Później zgłaszam jako spam !!
Prosiłabym o zrobienie MINIMUM 3 zadań. ;)

1. Jaka liczba protonów, neuronów i nukleonów znajduje się w jądrach ¹⁵₆C i ²⁴₁₁Na? Oblicz promień jądra sodu
2. Określ czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu wiedząc że po 10 godz. Pozostanie (i tu nie mam cyfry) liczby jąder
3.Jądro uranu ²³⁸₉₂U ulega przemianie β(minus) i dwom przemianom α. Zapisz równanie tej reakcji.
4.Oblicz energię reakcji syntezy jąder wodoru wiedząc że mHE = 3,0160293u. (..)=2,0141018u, a reakcja przebiega następująco ¹₁H + ²₁D=³₂He
5. Oblicz deficyt masy, energię wiązania i średnią energię wiązania przypadającą na 1 nukleon w jądrze wiedząc że jego masa wynosi 119, 9021966u. Energię wyraź w J i MeV.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T14:57:53+01:00
Witaj
1.
6C12
protonow 6
neutronów 6
nukleonów 12
11Na23
protonów 11
neutronów 12
nukleonów 23
Rna = Ro*3pierw. z 23 = 1,2fm*2,84 = 3,4fm = 3,4*10(-15)m
2.
Jeżeli po 10 h pozostaje (1/2)do n-tej potęgi pocz. Liczby jąder, to T1/2 = 10h/n
Np. pozostaje 1/16 = (1/2)do4 pocz. Liczby to T1/2 = 10h/4 = 2,5h.
3.
92U238---2a4-90Th234---(-1)B0-91Pa234---(-1)B0-92U234
4.
1H1 + 1D2 - 2He3
mH = 1,0072770u
mD = 2,0141018u
suma=3,0213788u
mHe=3,0160293u
różn=0,0053495u = dm w jednostach u
dm = 0,0053495 * 1,6606 * 10(-27)kg = 0,0088834 * 10(-27)kg = dm w kg
1 jednostce u odpowiada 931,5 MeV więc
dE = 0,0053495 * 931,5 MeV = 5 MeV albo
dE = dm*c2 = 0,0088834*10(-27)kg*9*10(16)m2/s2 = 0,08*10(-11)J =
0,08*10(-11)J//1,6*10(-19)J/eV = 0,05*10(8)eV = 5*10(6)eV = 5 MeV
5.
50Sn120
50*1,007277 = 50,36385u
70*1,008665 = 70,60655u
.............suma=120,970400u
......................-119,902166u
...........................1,068234u
dE = 1,068234*931,5 MeV = 995,06 MeV =1,6*10(-10)J dla całego jadra czyli 120 nukleonów
dE/1nukleon = 995,06 MeV/120 = 8,292 MeV~~8,3 MeV = 8,3*10(6)eV*1,6*10(-19)J/eV =
=13,28*10(-13)J = 1,33*10(-12)J/1 nukleon.

…………………………………….pozdrawiam