Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:21:10+01:00
A)
pole prostokąta
p=10x4=40
pole trapezu
p=½ (a+b)xh
p=½(10+2)x4
p=24

%=24/40 x 100%
%=60%
c) dorysujemy osie symetrii które dzielą prostokąt na 8 równych części (jedna przyprostokątna jest połową dłuższej krawędzi a druga jest połową krótszej krawędzi prostokąta)
⅛x100%=0,125x100%=12,5%
b)

liczymy pole mniejszego trapezu
p=½(5+8)*h
p=6,5h
liczymy pole całego dużego trapezu
p=½(11+5)*h
p=½*16*h
p=8h
liczymy ile % z duzego stanowi mały
6,5/8*100%=81,25%

1 5 1