W wyniku przeprowadzonego doświadczenia rozłożono 10g tlenku rtęci (II) i otrzymano 9,26 g rtęci i tlen.
a) Oblicz, ile gramów tlenu otrzymano.
b) Oblicz stosunek masowy rtęci do tlenu w tlenku rtęci (II).
c) Oblicz skład procentowy pierwiastków w tlenku rtęci (II).

Proszę o obliczenia :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:28:00+01:00
W wyniku przeprowadzonego doświadczenia rozłożono 10g tlenku rtęci (II) i otrzymano 9,26g rtęci i tlen.
a) Oblicz ile gramów tlenu otrzymano
2HgO---->2Hg + O2
10g------>9,26g + xg
10=9,26+x
x=0,74g tlenu

b) Oblicz stosunek masowy rtęci do tlenu w tlenku rtęci (II)
HgO
mHg : mO = 201u : 16u
mHg : mO = 201 : 16

c) Oblicz sklad procentowy pierwiastków w tlenku rtęci (II)
mHgO=201u+16u=217u
217g HgO------100%
201g Hg---------x%
x=92,6% Hg

217g HgO------100%
16g O---------x%
x=7,4% O