Prosze o pomc w rozwiązaniu zadania z zapisawania wyrażeń algebraicznych.
Liczby x i y są dodatnie.Zapisz liczbę która:
a)stanowi 20% liczby x
b)stanowi 75% sumy liczb x i y
c)jest o 40% większa od liczby y
d)jest o 10% mniejsza od liczby x

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:02:19+01:00