Zd.1 w sklepie z nabiałem można kupić śmietanę z różną zawartością tłuszczu 8% 12% 22% 30% 36%.Ile czystego tłuszczu znajduje się w 250g śmietany poszczególnych rodzajów?
zd.2 Ciało ludzkie składa się w większości z wody. Woda stanowi około60%masy ciała człowieka.
a)Ile waży woda w ciele człowieka o masie 50 kg??
b)Ile waży woda w ciele człowieka o masie 55kg??
zd.3 Mózg człowieka zawiera 78% wody.Przyjmując,że średnio masa mózgu wynosi 1350g,oblicz, ile gramów naszego mózgu nie jest wodą.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:14:19+01:00
Zad3
1350g--100%
x----78%

x=1350*78/100=1053gram

zad 2
a) 50----100%
x----60%
x=50*60/100=30kg

b) 55---100%
x---60%
x=55*60/100=33kg

zad 1
250---100%
x---8%
x=20g

250--100%
x--12%
x=30

250---100%
x---22%
x=55g

250---100%
x---30%
x=75g

250---100%
x--36%
x=90