Proszę o przetłumaczenie tekstu na j.polski

Max: So, how long have you known each other?
Norm: We've known each other for almost 52 years.
Jean: Norm! We've known each other for more than 52 years. We met in 1953!
Max: How long have you been married, then?
Jean: We've been married since 14 February 1956. Valentine's Day.
Max: Have you lived here since then?
Jean: Not exactly. We've lived in Stretford since the wedding, but not in this house.
Norm: No, we've only been here for sixteen years.
Jean: Eighteen years, Norm. We've lived in this house for eighteen years. Since 1988.
Max: How did you meet?
Norm: Well, I used to be a policeman. I retired ten years ago... And Jean was the waitress in my local cafe.
Jean: It was love at first sight.
Max: So, what's your secret for a successful relationship?
Jean: I think you have to fall in love many times - always with the same person.
Max: Have you ever fallen out?
Norm: We've had a few little arguments, but we haven't had a serious argument for years.
Jean: No, not since Christmas Day 1977. Remember you...
Norm: We have a simple rule - if one of us is angry, we always try to sort it out before we say goodnight.
Max: One last question - have you got any regrets?
Norm: I'm just sorry I didn't marry Jean earlier.
Jean: And I've never regretted a single day.

2

Odpowiedzi

2009-10-24T12:25:55+02:00
Maksymum: Tak (więc), jak długi (długo) ma wy siebie? Norma: My siebie dla prawie 52 lat. *Jean*: Norma! My siebie dla więcej niż 52 lat. spotykamy (wykonał) w 1953! Maksymum: Jak długi (długo) ma wy ożenił się (żonaty), potem? *Jean*: My ma ożenił się (żonaty) zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) 14 Luty (lutowy) 1956. *Valentine's* Dzień. Maksymum: Ma wy żyliście (mieszkał) tutaj odtąd? *Jean*: Nie dokładnie. My żyliśmy (mieszkał) w *Stretford* zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) ślub, ale nie w tym domu. Norma: Żaden (nie), my ma tylko tutaj dla szesnastu lat. *Jean*: Osiemnaście lata, Norma. żyliśmy (mieszkał) w tym domu dla osiemnastu lat. Zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) 1988. Maksymum: Jak zrobił wy spotykacie (wykonywać; napotykać)? Norma: Dobrze, używam jest policjant. JA podawał się do dymisji (odosobniony; emerytowany) dziesięć lata temu... I *Jean* był *waitress* w mojej miejscowej kawiarni. *Jean*: To było miłość na pierwszy rzut oka. Maksymum: Tak (więc), co jest wasza tajemnica dla szczęśliwego związku? *Jean*: obmyślam was musicie spadać w miłości wielokrotnie - zawsze z tą samą osobą. Maksymum: Ma wy kiedyś spadaliście poza? Norma: My miał niewiele (niewielka ilość; niedużo) mały (niewielka ilość; trochę) argumenty, ale my nie miał poważny argument w ciągu kilku lat. *Jean*: Żaden (nie), nie od czasu Dnia Bożego Narodzenia 1977. Pamiętają (przypominać sobie) was... Norma: mamy prosta reguła - jeżeli jed z USA złości się, my zawsze próba gatunkować to poza zanim mówimy (przemawiać) *goodnight*. Maksymum: Jed ostatnio (ostatni) zadawać pytanie (podawać w wątpliwość; pytanie; zagadnienie) - ma wy otrzymywaliście (dostał się) wszelkie żal&? Norma: JA jestem po prostu (dopiero co) żałujące JA nie żenił się *Jean* wcześniejszy (wcześniej). *Jean*: I JA nigdy żałował pojedynczego dnia.
1 1 1
  • rdbb
  • Początkujący
2009-10-24T12:27:03+02:00
Max: Więc, jak długo się znamy?
Norma: Znamy się wzajemnie przez prawie 52 lat.
Jean: Nie! Znamy siebie na więcej niż 52 lat. Spotkaliśmy się w 1953 roku!
Max: Jak długo jesteś żonaty, co?
Jean: Ożeniliśmy od 14 lutego 1956.We walentynki Walentynki.
Max: Czy mieszka tu od tamtej pory?
Jean: Nie dokładnie. Mamy mieszkał w Stretford od ślubu, ale nie w tym domu.
Norma: Nie, my tu tylko szesnaście lat.
Jean: Osiemnaście lat, norm. Mamy mieszkał w tym domu od osiemnastu lat. Od 1988 roku.
Max: How did you meet?
Norma: Well, I used to be policjanta. I na emeryturze dziesięć lat temu ... I Jean była kelnerka w mojej lokalnej kawiarni.
Jean: To była miłość od pierwszego wejrzenia.
Max: So, what's your secret do udanego związku?
Jean: Myślę, że trzeba kochać wiele razy - zawsze z tą samą osobą.
Max: Czy kiedykolwiek wypadł?
Norma: Mieliśmy kilka mało argumentów, ale nie mieliśmy poważny argument za rok.
Jean: Nie, ponieważ Boże Narodzenie 1977 roku. Należy pamiętać, że ...
Norma: Mamy proste zasady - jeśli jeden z nas jest zły, staramy się zawsze obecny ją przed powiedzieć dobranoc.
Max: jedno pytanie - czy czegoś żałuje?
Norma: Jestem po prostu przykro, że nie ożenił Jean wcześniej.
Jeana: A ja nigdy nie żałować ani jednego dnia.