1.W trapezie o polu 18 cm kwadratowe wysokość jest równa 3 cm,a jedna z podstaw jest o 5 com krótsza od drugiej podstawy.Oblicz długości podstaw tego trapezu.
2.Jaką długość powinien mieć odcinek b,aby pole trapezu FKHI było o 90 większe od pola kwadratu FGHI?(dla osób z podręcznikiem Matematyka 1 do gimnazjum)


CHODZI O ZADANIA Z TEMATU ZANIA TEKSTOWE Z DZIAŁU RÓWNANIA I NIERÓWNOŚĆ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:17:54+01:00
Z.1
x - długość dłuższej podstawy trapezu
x - 5 długość krótszej podstawy trapezu
P = 18 cm²
h = 3 cm
Mamy P = [( x +(x -5))*h] /2
2 P = (2x -5)* h
2x - 5 = [2 P] / h
2x = [ 2 P]/ h + 5
2 x = (2* 18 cm²): 3 cm + 5 cm = 36 cm² :3 cm + 5 cm =
= 12 cm + 5 cm = 17 cm
2 x = 17 cm
x = 17 cm :2 = 8,5 cm
x - 5 cm = 8,5 cm - 5 cm = 3,5 cm
Odp.Podstawy tego trapezu mają długości 8,5 cm oraz 3,5 cm.

z.2
Nie mam podręcznika.