Odpowiedzi

2010-03-11T21:31:02+01:00
1 -
2. Ameryka Łacińska - Obejmuje wszystkie kraje położone na południe od Stanów Zjednoczonych. są to w większości byłe kolonie hiszpańskie bądź portugalskie. region ten wyodrębniono na podstawie podobieństw kulturowo-historycznych.
Ameryka Środkowa - To cześć Ameryki Północnej, znajdującej się pomiędzy przesmykiem Panamskim. Do Ameryki Środkowej zalicza się także wyspy - Wielki i Małe Antyle oraz Bahamy.
3 -
4.
Wyspa :Grenlandia
Półwysep :Labrador
Rzeka : Missisipi, Amazonka
Jezioro: Dolina Wielkich Jezior, Titicaca
Szczyt : McKinley (6194), Aconcagua (6960)
5. Ameryka Południowa i Północna znajduje się we wszystkich strefach klimatycznych.
6.
Klimat równikowy Wilgotny: Selwa
Klimat zwrotnikowy Suchy: Pustynie
Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny suchy : Pampa, Preria.
Klimat umiarkowany chłodny kontynentalny: Tajga
Klimat okołobiegunowy subpolarny: Tundra
7.
Metys - potomek Indianina i osoby należącej do rasy białej.
Mulat - potomek Murzyna i osoby należącej do rasy białej.
Zambos - potomek Murzyna i Indiana.
8. Przyczyną jest kilka wielkich fal migracji z Europy, Azji i Afryki.
9. Największe miasta:
Am. Pół.:
- Nowy Jork
- Waszyngton
- Ottawa
- Meksyk
- Phoenix
- Los Angeles
- San Salwador
- Gwatemala
Am. Poł.:
- Brasilia
- Rio de Janeiro
- Buenos Aires
- Santiago
- Bogota
- Lima
- Quito
- La Paz
10.
- Wysoka wartość PKB na jednego mieszkańca.
- Wysoka produkcja i zużycie energii elektrycznej.
- Znaczny udział osób starszych w społeczeństwie.
- W strukturze przemysłu wysoki udział przemysłu high-tech.
- Wysoka produkcja rolna w części przeznaczana na eksport.
- Dominacja usług w strukturze PKB.