Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:18:14+01:00
R₁= 4cm
r₂ = 2cm

V₁ = ⁴₃ π r₁² = ⁴₃ π (4cm)²= 21 ⅓ π cm

V₂ = ⁴₃ π r₂² = ⁴₃ π (2cm)² = 5 ⅓ π cm

Vc= V₁+V₂ = 26 ²₃ π cm

przeksztalcamy wzór na 'r'

r= ³√3Vc/4π = 20cm
d = 2r = 40cm
1 1 1