Ile wynosi średnia arymetyczna liczb 2k-1 i 2k+1
b) oblicz śriednią arymetyczną liczb 2k-3 , 2k+1 i 2k+5.
c) lie wynosi srednia arymetyczna trzech kolejnych liczb naturalnych nastepujących bezpośrdnia po liczbie 2k

pomocyy prosze o obliczenia i wszystkie morzliwe dane ale tak na poziom 1 kl gimnazjum :) pomocy proszee!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:25:46+01:00
1. (2k-1 + 2k+1)/2 = 4k/2 = 2k

średnia arytmetyczna liczb 2k-1 i 2k+1 jest równa 2k

2. (2k-3) + 2k+1 + 2k+5)/3 = (6k+3)/3 = 2k+1

średnia arytmetyczna liczb 2k-3 , 2k+1 i 2k+5 jest równa 2k+1

3. (2k+1 + 2k+2 + 2k+3)/3 = (6k+6)/3 = 2k+2

średnia arytmetyczna trzech kolejnych liczb naturalnych następujących bezpośrednio po liczbie 2k to 2k+2