Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:03:44+01:00
Wysokość jednego stopnia schodów w = 14cm
szerokość jednego stopnia schodów s = 34cm
ilość stopni schodów n= 12
Obliczamy długość poręczy p dla jednego stopnia:
{korzystamy z tw. Pitagorasa p przyprostokątnych w i s
oraz przeciwprostokątnej p}
p² = w² + s²
p² = (14cm)² + (34cm)²
p² = 196cm² + 1156cm²
p² = 1352cm²
p = √(1352cm²)
p = √(2*4*169cm²)= 2*13 √2cm
p = 26√2cm
Długość poręczy (n-1)*p = 11*26√2cm = 286√2cm
około 286√2cm ≈ 403,3 cm
Odp. Długość poręczy wzdłuż 12 stopni schodów jest
równa 286√2cm, tj. około 403,3cm.