Zad1.)
Objętość budynku lub pomieszczenia nazywamy kubaturą.W pokoju o kubaturze 60m3 znajduje się 12.6m3 tlenu.Ile metrów sześciennych tlenu jest w klasie,której kubatura jest równa 153.6m3?Ułóż proporcję i oblisz.
Odp W ksiażce 32.3m3

Zad2.)
Jedna pszczoła ma masę 200mg. Ile pszczól zrównoważy odważnik jednokilogramowy?
Odp W ksiażce 5000 pszczół

Zad3.)
Na ułożenie podłogi potrzeba 620 płytek o wymiarach 30cm x 40cm. Z ilu płytek o wymiarach 20cm x 30cm można ułożyć tę podłogę?
Odp W książce to 1240

Proszę Pomóżcie
Z Góry Wielkie Dziekuję!:)

2

Odpowiedzi

2010-03-11T17:26:01+01:00
1. 60 - 12,6
153,6 - x

x=(153,6*12,6):60=32,256=(w przybliżeniu)32,3m^3

2. 1-0,2 200mg=0,2g 1kg=1000g
x-1000

x=(1*1000):0,2=5000

3. 30*40=1200cm^2(wymiar większej płytki)
20*30=600cm^2(wymiar mniejszej płytki)

1200-620
600-x
x=(620*1200):600=1240
4 5 4
2010-03-11T17:32:40+01:00
60 m³ - 12.3 m³
153.6 m³ - x m³

(153.6 * 12.3) / 60 = 31,48 m³


200 mg - 0,2 g
1kg = 1000g
1000g / 0,2g = 5000 pszczół.

620 * 30 * 40 = 744000cm²

744000 / (20 * 30) = 1240.
potrzeba 1240 płytek.

wszystko się z wynikami zgadza.
2 3 2