Samochód wyjechał z Barmowa i jechał do Brzezin ze średnią prędkością 50 km/h . W tym samym Czasie wyjechał samochód z Brzezin i jechał do Barmowa ze średnią prędkością 60km/h .Miejscowości są oddalone od siebie o 275 km
a)Po jakim czasie i w jakiej odległości od miast miną się samochody ?
b)Ile czasu będzie jechał każdy samochód do miejsca docelowego ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T12:48:25+02:00
Vs1=50km/h
Vs2=60km/h
sc=275km

b)
t1=sc/Vs1= 5.2h
t2=sc/Vs2= 4.588h

a)

t1=t2
V1=50km/h
V2=60km/h

s1/v1=s2/v2
s1V2=s2V1
60s1=50s2
s1=5/6s2

sc=s1+s2
sc=5/6s2 + s2 = 11/6s2
s2 = 6/11sc = 150km
s1 = sc-s2 = 275-150 = 125 km

t1 = s1/v1 = 125/50 = 2.5h
t2 = s2/v2 = 150/60 = 2.5h
Samochody spotkają się 2.5h od czasu wyjazdu oraz 125 km od Barmowa i 150 km od Brzezin
1 5 1