Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T20:44:29+01:00
2) -Obszar bezodpływowy to teren nie należący do zlewiska żadnego oceanu, z którego wody powierzchniowe spływają np. do jeziora. Na obszary bezodpływowe woda dostarczana jest przez opady, a odprowadzana tylko poprzez parowanie.
-Rzeka okresowa to rzeka płynąca regularnie w okresie opadów, wysychająca zaś w porze suchej.
- Rzeka epizodyczna to rzeka płynąca co pewien czas po ulewnych deszczach na pustyni.
5) w strefach: równikowej, podrównikowej, zwrotnikowej i podzwrotnikowej
6) równikowa(wiecznie zielone lasy tropikalne);
podrównikowa(sawanny, suche widne lasy);
zwrotnikowa(pustynnie, półpustynie);
podzwrotnikowa(stepy)
7) Gęstość zaludnienia to miara przyporządkowująca populację do powierzchni.
8) 723 mln osób
9)rasy: europejska, afrykańska,
10) najbardziej: Egipt, Nigeria,
najmniej:Mauretania, Mali, Niger, Czad, Libia, Namibia, Angola
11)Afryka to pod względem rozwoju gospodarczego najsłabiej rozwinięty kontynent na świecie. W Afryce nie występują żadne kraje wysokorozwinięte. 15 najbiedniejszych krajów Afryki zamieszkuje ponad 1/3 ludności kontynentu.
W krajach tych panuje powszechne ubóstwo, gdyż główną gałęzią gospodarki jest tam mało dochodowe rolnictwo.
2010-03-11T20:48:17+01:00
2. obszar bezodpływowy- obszar nienależący do zlewiska żadnego oceanu, tzn. taki, z którego wody powierzchniowe nie spływają do morza lub bezpośrednio do oceanu

rzeka okresowa- rzeka płynąca regularnie w okresie opadów, wysychająca zaś w porze suchej

rzeka epizodyczna- rzeka płynąca co pewien czas po ulewnych deszczach na pustyni lub półpustyni

5. równikowej, podrównikowej, zwrotnikowej, podzwrotnikowej

6.Strefa klimatów równikowych: wiecznie zielone lasy tropikalne, przechodzące na wyższych stanowiskach w równikowe lasy górskie

Strefa klimatów podrównikowych: sawanny, znaczne obszary zajmują też suche widne lasy, nad rzekami lasy galeriowe

Strefa klimatów zwrotnikowych: formacje pustynne i półpustynne

Strefa klimatów podzwrotnikowych: północy gł. roślinność twardolistna, na południu pojawiają się również formacje stepowe

7. gęstość zaludnienia: miara przyporządkowująca populację do powierzchni, w przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km²

8. 968 mln mieszkańców (2008)

9.europejska, afrykańska, negroidalna

10. najgęściej: Egipt, Nigeria,
najsłabiej: Mauretania, Mali, Niger, Czad, Libia, Namibia, Angola

11.
Afryka to pod względem rozwoju gospodarczego najsłabiej rozwinięty kontynent na świecie. Nie wszystkie kraje są jednak słabo rozwinięte. Wszystkie kraje Afryki możemy podzielić na dwie grupy: kraje słabo i średnio rozwinięte. Wg najnowszych danych w Afryce nie ma krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo.
Kraje średnio rozwinięte to kraje położone na północy i południu Afryki (Egipt, Tunezja, Libia, Algieria, Maroko - Namibia, RPA ), mające dostęp do morza/oceanu i bogate w surowce mineralne. Największy udział w gospodarce tych krajów ma przemysł wydobywczy. W krajach tych wydobywa się m.in.: ropę naftową, gaz ziemny, uran, platynę, cynę, miedź oraz złoto i diamenty. Małą rolę w gospodarce tych państw odgrywa rolnictwo i przemysł przetwórczy(dobrze rozwinięty tylko w Egipcie, RPA, Algierii i Maroku).
Do grupy krajów słabo rozwiniętych zaliczamy pozostałe 44 kraje Afryki( ). W państwach tych mieszka większość ludności Afryki.
15 najbiedniejszych krajów Afryki zamieszkuje ponad 1/3 ludności kontynentu.