Zad.1
Dorosły słoń wazy około 5 ton, z czego mniej więcej 27% przypada na kości, a 30% na skore. Ile procent wagi ciała słonia to waga skory i kości? Ile to kilogramów?

zad.2
Powierzchnia Polski wynosi około 313000 km2. Dorzecze Wisły, które w całości znajduje się na terenie naszego kraju, zajmuje około 56% jego terytorium. Jaka jest powierzchnia dorzecza Wisły?

zad.3
Brąz pomnikowy zawiera 85% miedzi, 10% cynku i 5% cyny. Ile kilogramów tych metali potrzeba do odlania posagu o wadze 2400 kg?

proszę jeszcze dzisiaj o odpowiedź :)

2

Odpowiedzi

2010-03-11T17:29:51+01:00
Zad.1

5t=5000kg
5000kg-27%=3650kg
5000kg-3650kg=1350kg - kości
3650kg-30%=2555kg - skóra


zad.2

56% z 313000km2 = 175280km2

zad.3
miedź 2040
cynk 240kg
cyna 120kg
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:34:03+01:00
Zad.1
kości - 27 % × 5t = 0,27 × 5000kg = 1350kg
skóra - 30% × 5t = 0,3 × 5000kg = 1500kg

% kości i skóry - [(1350 + 1500kg) : 5000] × 100% = 57%
57% × 5t = 2850kg

zad.2
56% × 313000km² = 175280 km²

zad.3
miedź - 85% × 2400kg = 0,85 × 2400kg = 2040kg
cynk - 10% × 2400kg = 0,1 × 2400kg = 240kg
cyna - 5% × 2400kg = 0,05 × 2400kg = 120kg