Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T13:25:30+02:00
Rzede wszystkim zawarta w celnej formule wstępnego dwuwiersza myśli o trwaniu narodu mimo utraty bytu państwowego. Tekst został napisany jasnym językiem, przy użyciu oszczędnych środków stylistycznych; wyrażał bowiem nadzieje legionistów, zarówno oficerów, jak i prostych żołnierzy, związane z odzyskaniem niepodległości. Pieśń trafiała więc do wszystkich ludzi niezależnie od klasy społecznej czy pochodzenia, jednoczyła naród w jeden wspólny organizm. Z żołnierskiej pobudki "Mazurek" awansował do rangi pieśni narodowej, stał się bliski nie tylko żołnierzom-tułaczom szukającym drogi do ojczyzny, ale także ulubioną pieśnią Polaków żyjących w niewoli. Mazurek wyrażał bunt całego narodu Polskiego przeciwko niewoli i uciskaniu przez zaborców, wskazywał dawne wielkie czyny Polaków w walkach z przeciwnościami losu i z najeźdźcami, ukazywał bohaterskie czyny między innymi Czarneckiego. Zagrzewał do walki wyzwalał narodowe przywiązanie i dawał nadzieję że tak jak kiedyś Polacy są w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu. Pieśń ta zmieniła pojmowanie przez Polaków pojęcia narodu, która do tej pory był tylko państwem, a dzięki Mazurkowi stał się ideą wyższą, która odzwierciedla się w nas.
2 5 2