Odpowiedzi

2010-03-11T23:55:23+01:00
Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego wiedząc że jego wysokość jest równa 4,5 cm a podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny o boku równym 9 cm.

hpodstawy=a√3/2
h=9√3/2

r=1/3h
r=1/3*9√3/2
r=3√3/2 cm

r²+H²=hściany²
(3√3/2)²+(9/2)²=h²
9*3/4+81/4=h²
27/4+81/4=h²
108/4=h²
h=√108/4
h=6√3 / 2
h=3√3 cm

Pb=3*1/2*9*3√3
Pb=81√3 2 cm²


1 5 1