Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:27:44+01:00
Dżdżownice stanowią niezwykle ważne ogniwo w łańcuchu przemian zachodzących w glebie, preferują gleby wilgotne, zasobne w próchnicę. Ilość ich jest zależna od stopnia wilgotności gleby i jej zasobności w składniki organiczne. W glebach o sprzyjających warunkach dżdżownice przerabiają rocznie ok. 35 t suchej gleby na 1 hektar, przepuszczając przez swoje ciało substancje organiczne i składniki mineralne, które rozdrabniają i wzbogacają w enzymy, przy czym wydaliny dżdżownic powodują rozkład resztek organicznych w glebie i ściółce, stwarzają także korzystne warunki dla rozwoju mikroorganizmów przez zmianę odczynu gleby z kwasowego na obojętny lub zasadowy.

Korytarze dżdżownic sprzyjają przewietrzaniu gleby oraz jej spulchnianiu, dżdżownice powodują również korzystne zjawisko przemieszania niższych warstw gleby z warstwą powierzchniową, przyczyniając się do ich wzbogacenia w składniki organiczne i mineralne. Podobną rolę pełnią wazonkowce, wśród których nieliczne jedynie gatunki są formami drapieżnymi, a jeden jest pasożytem dżdżownic.
18 4 18
2010-03-11T17:28:42+01:00
Spulchnia glębę,dająć tym samym lepszą ziemię pod uprawy itp:)
17 3 17